Home > Uncategorized > Totalitārisms un izglītība

Totalitārisms un izglītība

Totalitarianism And Education By Svein Sellanraa. New English Review

Vecumā no 16 līdz 19 gadiem, gandrīz visi norvēģi mācās vidusskolās. Lielākā daļa apmeklē valsts skolas un daudzi izvēlas tādus mācību plānus, kuros uzsvars likts uz vēsturi, humanitārām un sociālām zinātnēm. Taču, kā to atzīst daudzi pedagogi, no norvēģu skolniekiem nevar gaidīt, ka tie ko reāli zinātu par šīm tēmām. Tas ir tāpēc, ka lielākā daļa no birokrātiem un intelektuāļiem, kuri izveidojuši Norvēģijas valsts skolu mācību programmas, ir piedalījušies 1960-70to gadu radikāļu kustībās un uzskata, ka izglītības mērķis ir nevis zināšanu iegūšana, bet “sešdesmit astotā gada gara” (soixante-huitardisme) ieaudzināšana, relativisms un akla naida pilna balto eiropiešu noniecināšana.

Piemēram, ietekmīgais Harald F. Skram ir pārliecināts par to, ka uzskats, ka vēsture ir “objektīvs vērtējums par to, kas noticis pagātnē” un kultūras relatīvisma noraidīšana nozīmē zemu kompetenci akadēmiskās vēstures jomā, toties “izpratne par to, kā vēsturi var izmantot politiskiem mērķiem” ir augstas kompetences pazīme.

Harald Syse, izdevumā Prosa (04|09) apgalvo, ka “tas bija agrāk, kad vēstures mācības vienīgais mērķis bija paziņot patiesību par pagātni”, un meklē, vai jaunajās mācību grāmatās ir pietiekoši uzsvērts kā etniskie norvēģi apspiež minoritātes. To uzsvērt tagad prasa valsts. Syse apgalvo, ka faktiem ir otrās vai trešās pakāpes vērtība, tiem ir jākalpo nepieciešamībai pēc “izvērstas izglītības demokrātijas apstākļos.” Skolām nevajag sniegt tādas zināšanas, kas var būt neērtas, nepatīkamas un ir vēlīnā kapitālisma fallogocentriska sociāla konstrukcija. Tā vietā skolniekiem vajadzīgas klišejas par “toleranci”, “atvērtību” un “iecietību”, lai bez ierunām pieņemtu kultūrmarksismu un terapeitiskās labklājības valsts iekārtu. Tāpat kā visas totalitārās institūcijas, Norvēģijas establišments uzsāk ideoloģisko audzināšanu cik agri vien iespējams – pat bērnudārzniekiem jādzied dziesmas par rasisma šausmām un Pasaules valdības nepieciešamību.

Es esmu dzirdējis, ka vēstures skolotāji raksturo Staļina Krieviju kā savā būtībā labvēlīgu un plaukstošu sabiedrību ar dažām nenozīmīgām problēmām. Es skolas bibliotēkā redzēju izskaistinātu un slavinošu Mao biogrāfiju, kuru sacerējuši 70-to gadu radikāļi. Man ir nācies iepazīties ar filosofijas skolotājiem, kuri nekad nav dzirdējuši par Friedrich Hayek. Man ir stāstījuši, ka dialektiskais materiālisms ir neapstrīdama fakts, un, ka visiem vēsturniekiem tam ir jātic. Man ir nācies lasīt kursu plānus, kas atklāti instruē skolotājus kā izgāzt skolniekus, kuri domā, ka pastāv cilvēka daba un objektīva patiesība, un likt labas atzīmes tiem, kas vēsturi skaidro kā valdošās šķiras politisku instrumentu. Man ir nācies lasīt mācību grāmatas, kur par 20.gadsimtu desmitiem lappušu ir veltītas viduvējībām kā Simona de Beavoir, bet ne vārda nav teikts par Vitgenšteinu un Raselu. Man rokās ir nonākusi mācību grāmata par viduslaikiem, kas sastāv gandrīz tikai no infantilām pilsētas leģendām (eņģeļi uz kniepadatām utt). Esmu dzirdējis par skolotājiem, kuri atklāti mudina savus skolniekus balsot par sociāldemokrātiem. Ja esmu izteicis morālu nosodījumu tam, ka Āfrikā kropļo sieviešu dzimumorgānus, man ir aizrādīts, ka tas ir rasistiski.

Šī ir tikai mana pieredze, bet domāju, ka daudziem maniem kolēģiem tā ir tāda pati. Un nav cerību, ka situācija uzlabosies. Ja Eiropas Savienības un Apvienoto Nāciju cilvēktiesību institūcijas patiesi nodarbotos ar cilvēktiesībām, tad tām tiešām būtu darbalauks pie totalitārisma Norvēģijas valsts skolās.


 • Iltis 17.12.2010 02:27

  tas gan tiesa – liberastu ideologiem Ziemassvētki nepatīk.

 • Ministry of Truth 17.12.2010 08:27

  Ja sabiedrība ir iebiedēta, ir vienalga vai to izdarījuši sarkanie, melnie, baltie, zaļie vai dzeltenie, demokrāti, labējie, kreisie, republikāņi vai centristi – tā ir un paliek iebiedēta un līdz ar to manipulējama sabiedrība. Žēl, ka arī Norvēģijā cikliski sāk parādīties jaunas, vēl pareizākas diktatūras asni.

 • Izidors 17.12.2010 15:05

  pie mums tā nevarētu būt. Esam pārdzīvojuši totalitārus režīmus un mums ir alerģija. Tie mazskaitīgie Maskavas finansētie sarkano fašistu grupējumi ir margināli un tiem nav ietekmes.

  Rietumos nezina, kas ir totalitārisms, tāpēc tas var viegli ienākt pa sētas durvīm.

 • padomāsim dziļāk 17.12.2010 17:12

  Liberālisms ir kultūras norieta stadija – kad sabiedrība pati novēršas no savām saknēm un sāk globalizēties – tas ir zaudēt identitāti un izšķīst starptautiskas finanšu oligarhijas veidotā pseido kultūrā. (ko māca skolās vēsturē un sociālajās zinībās)

  tas notiek visur – gan Norvēģijā, gan Latvijā.

  Un tas ir īsākais ceļš uz diktatūru – globālā finansu kapitāla diktatūru.

  To var pārvarēt – atgriežoties pie savām saknēm: pie ģimenes, tautas un Dieva kā pie pamat vērtībām

 • aaa » Izidors 17.12.2010 17:54

  Varētu gan būt. Tie ar milzīgiem līdzekļiem aktīvi un nenogurstoši lobē savas liberastikās antivērtības.
  Tiklīdz pavērsies kāda sprauga, tie tur būs iekšā.

  (Viena lieta gan priecē – pie mums termins “feminisms” ir ieguvis gandrīz vai lamuvārda statusu)

 • antidemagogs 18.12.2010 12:12

  nikomelis, kurš vēl iepriekšējā rakstā sūdzējās par rasisma kritiku, tagad gaudo par totalitārismu. Bet kad ir runa par totalitrārām valstīm kā Ziemeļkoreja, vai teroristu uzbrukumiem, tad drosmīgais prettotalitārisma cīnītājs aizver mutīti un gļēvi klusē.

 • antidemagogs » gļēvulības ministrijai 18.12.2010 12:13

  Kaut kā nemana to “iebiedēto sabiedrību”, tieši otrādi – demokrātijas nīdēji var darboties pilnīgi netraucēti.

 • antidemagogs » nedomātājam 17:12 18.12.2010 12:15

  Padomju cilvēkam komunistiski totalitārās identitātes zaudēšana ir briesmīga nelaime, bet nevaru neko viņam palīdzēt. PSRS, kur šie padomju cilvēki dzīvoja, vairs nav. Vienīgais mierinājums jūsējiem – apmelot demokrātiju drīkst arī šodienas pasaulē.

 • jautājums » Iltis 18.12.2010 12:19

  Un tagad, pieķertais meli, nosauc vienu “ideologu”, kurš būtu vērsies pret Ziemasvētkiem. Vai arī atzīsties, ka sameloji (neatzīstoties tu apstiprināsi, ka sameloji, bet gļēvulības dēļ baidies tā arī pateikt).

 • jautājums » aaa 18.12.2010 12:21

  Kur “pie mums”? Dienas agresīvi gaudojošo komentētāju aprindās? Tas nav rādītājs, drīzāk otrādi – ja jūs kaut ko nolādat un apmelojat, tad ‘[sis kaut kas visticamāk ir pozitīvs.

 • jautājums » nedomātājam 18.12.2010 12:22

  Ja nezināji – vienas reliģijas atzīšana par “pamatvērtību” neizbēgami noved pie ticības kariem un citādi (vai nepietiekami pareizi) ticošo vajāšanas. Pirms spriedelēt par politiku un izglītību, būtu vēlams apgūt skolas kursu viduslaiku vēsturē.

 • galvā dra.tētais 18.12.2010 18:09

  Mani sauc arī par galvasdsakteri, vai antidemagogu, ja kas.
  Nikomelis visu to ir samelojis. Tāds Svein Sellanraa. vai New English Review nemaz nepastāv. Tāpat viņš ir noviltojis to norvēģu izdevumu Prosa, uz kuru ir atsauce. Neticiet viņam. Ticiet man.

 • galvā dra.tētais 18.12.2010 18:10

  un vispār, viņš ir Ziemeļkorejas aģents.

 • Iltis » jautājums 18.12.2010 18:18

  Google. “Deny Christmas”.
  aptuveni 6 200 rezultāti (0,08 sekundes)

 • galvā dra.tētais 18.12.2010 18:21

  un tāds 1968. gads arī nemaz nav bijis.

 • indikopleiss 18.12.2010 21:51

  Osvalds Špenglers ” Vakareiropas bojāeja” (Der Unterang des Abendlandes). Tulkojis Teodors Celms.
  Jā, es ar pamanīju, ka nemierīgais atkal izsprucis.

 • … 19.12.2010 04:52

  Romas pāvests Benedikts XVI izteicis atzinību Itālijas valdībai, kura pārsūdzējusi Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) pagājušā gada spriedumu, kas valstī pieņemto praksi izvietot skolu klašu telpās krucifiksus atzīst par nekatoļu ģimeņu tiesību pārkāpumu.

  Kā norāda katoļu baznīcas galva, Itālijas valdība rīkojas “atbilstoši pareizai sekulārisma izpratnei un saskaņā ar tās vēsturi, kultūru un tradīcijām”.

  “Krucifikss jo sevišķi ir kristīgās ticības apliecinājums, bet tajā pašā laikā tas uzrunā visus labas gribas cilvēkus, un kā tāds tas nav diskriminējošs priekšmets,” spriež garīdznieks. “Nav iespējams domāt par patiesa sociālā progresa sasniegšanu, izvēloties marginalizācijas ceļu vai pat tieši noraidot reliģiju.”

 • nu nu 21.12.2010 16:00

  SV Indiānas štata universitātes juridiskā fakultāte pirms pāris gadiem nolēma aizvākt no fakultātes galvenās ēkas izrotātu Ziemassvētku egli, kad vairāki pasniedzēji un studenti paziņoja, ka egle esot reliģisks simbols un piešķirot kristietībai “ekskluzīvu” stāvokli. Universitātes administrācija aizvākusi četrus metrus augsto izrotāto egli un novietojusi ēkas vestibilā divas mazas eglītes bez rotājumiem.

  Fakultātes dekāns paziņoja, ka jautājums par Ziemassvētku simboliku ir “delikāts” temats, un universitātes vadība pieņēmusi lēmumu ievērot to cilvēku viedokli, kuri izteikuši protestu.

  “Svinēt vienu reliģiju un nesvinēt citu nozīmē tai piešķirt īpašu stāvokli,”
  toreiz paziņoja tiesību zinātņu profesore Florensa Roizmane, kura bija protesta iniciatore. Viņasprāt, Ziemassvētku egles novietošana “vietā, kas paredzēta visiem, nav pieņemama”, jo “ar Ziemassvētku egli tiek atzīmēti kristiešu svētki”. Universitāti finansē no štata budžeta, un tās teritorija ir valsts īpašums, tāpēc vienas reliģijas svētki tajā nedrīkst dominēt, uzskata Roizmane. Ziemassvētku egles vietā viņa ierosināja ierīkot vairākas instalācijas, kas atspoguļotu citas reliģijas.

Advertisements
Categories: Uncategorized
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: